Ubezpieczenia
     Firmowe , Zawodowe

Ubezpieczenie Firmowe , Zawodowe

 • Majątek Twojej Firmy (Bydynki , Sprzęt)

 • OC zawodu

Kontakt

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń do nas

Majątek Twojej Firmy (Bydynki , Sprzęt)

Ubezpieczenie mienia

Przedmiot ubezpieczenia:

 • środki trwałe:
 • środki obrotowe
 • rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie pracownicze,
 • wartości pieniężne.

Zakres ubezpieczenia:

 • ogień i inne zdarzenia losowe
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • dewastacja
 • katastrofa budowlana
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb i inne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności

Ubezpieczenia dla medycyny

 • OC Lekarza i Lekarza Dentysty
 • OC dla Pielęgniarki i Położnej
 • OC innych zawodów Medycznych
 • OC Zozów

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • dom jednorodzinny również dom w budowie
 • lokal mieszkalny
 • ruchomości domowe
 • stałe elementy lokalu
 • garaż
 • inny budynek
 • ogrodzenie

Zakres ochrony

Zakres ochrony podzielony został na dwie grupy :

 • zdarzenia losowe, obejmujące m.in. pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, przepięcia, zalanie.
 • ryzyka kradzieżowe czyli kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja, (celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie).

Ubezpieczenie to dobieramy w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Możemy zabezpieczyć się wyłącznie przed zdarzeniami losowymi ale możemy również zdecydować się na rozszerzenie ochrony zabezpieczając się przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją.

Suma ubezpieczenia możemy określić odrębnie na każdą grupę.

OC w Życiu Prywatnym

Odpowiedzialność cywilna osoby fizycznej, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia, jest ona zobowiązana, do naprawienia szkody.