Ubezpieczenia
    Majątkowe

Ubezpieczenie Majątkowe

 • Dom

 • Mieszkanie

 • Pomieszczenia przynal.

 • Ogrodzenie

 • ruch domowe

Kontakt

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń do nas

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • dom jednorodzinny również dom w budowie
 • lokal mieszkalny
 • ruchomości domowe
 • stałe elementy lokalu
 • garaż
 • inny budynek
 • ogrodzenie

Zakres ochrony

Zakres ochrony podzielony został na dwie grupy:

 • zdarzenia losowe, obejmujące m.in. pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, przepięcia, zalanie.
 • ryzyka kradzieżowe czyli kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja, (celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie).

Ubezpieczenie to dobieramy w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Możemy zabezpieczyć się wyłącznie przed zdarzeniami losowymi ale możemy również zdecydować się na rozszerzenie ochrony zabezpieczając się przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją.

Suma ubezpieczenia możemy określić odrębnie na każdą grupę.

OC w Życiu Prywatnym

Odpowiedzialność cywilna osoby fizycznej, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia, jest ona zobowiązana, do naprawienia szkody.