Ubezpieczenia
        Życiowe

Ubezpieczenie Życiowe

  • Ubezpieczenie życia

  • pakiet medyczne

  • polisy kapitałowe

  • polisy wypadkowe

  • ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Kontakt

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń do nas

Multi-Ochrona

Multi - Ochrona jest terminowym ubezpieczeniem na życie, które zabezpiecza bliskich przed koniecznością spłaty zobowiązań finansowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć, a dodatkowo może być rozszerzony o inne gwarancje dodatkowe np. inwalidztwo.

Produkt dostępny cenowo dla osób potrzebujących dobrego zabezpieczenia (rodzin, osób samotnie wychowujących dzieci, przedsiębiorców…). Zaletą Multi-ochrony jest elastyczność produktu, wynikająca z możliwości indywidualnego wyboru zakresu ubezpieczenia, dopasowanego do konkretnych potrzeb różnych osób.

+40

40+ zapewnia spokój Tobie oraz Twojej rodzinie. Nasz produkt gwarantuje zabezpieczenie finansowe w przypadku śmierci ubezpieczonego, oraz ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków.Polisa działa dożywotnio, a opłacanie składek obwiązuje tylko do 80-tego roku życia. Wysokość składek jest stała przez cały okres trwania umowy. Ubezpieczony sam decyduje, kto w przyszłości otrzyma zgromadzone pieniądze, zwolnione z podatku od spadku. Zawarcie umowy bez konieczności wy pełniania Kwestionariusza medycznego !

polisy kapitałowe

Kapitał FORTE

Bezpieczne i korzystne inwestowanie

Ubezpieczenie Kapitał FORTE z jednorazową wpłatą umożliwia bezpieczne inwestowanie oszczędności. Dzięki kapitalizacji oraz dodatkowym wpłatom dobrowolnym gromadzone oszczędności powiększają się o gwarantowane odsetki , bez żadnego ryzyka. Dodatkowo, w dowolnym momencie trwania umowy możliwe jest dokonanie wykupu. Kapitał FORTE jest produktem przydatnym w realizacji planów średnio lub długoletnich (podróże, zakup mieszkania, samochodu lub też odłożenie pieniędzy na spokojną emeryturę).

MaxiKapitał

Ubezpiecz się i oszczędzaj

to propozycja dla osób, które już dziś chciałyby zacząć regularnie odkładać pieniądze, by za parę lat móc realizować swoje plany i marzenia. MaxiKapitał umożliwia gromadzenie oszczędności na utworzonym do tego celu rachunku. Zebrane na nim środki gwarantują minimalną roczną stopę zwrotu 3% (w roku 2010 uzyskaliśmy 6%) oraz są zwolnione z podatku dochodowego i podatku od spadku.
MaxiKapitał jest produktem bardzo elastycznym, umożliwia wybór wysokości sumy ubezpieczenia, stopy indeksacji oraz daje możliwość całkowitego (po 1 roku) lub częściowego (po 3 latach) wykupu.

Podczas trwania umowy Ubezpieczony jest objęty ochroną na wypadek inwalidztwa lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub śmierci w wypadku komunikacyjnym. Uproszczony sposób zawarcia ubezpieczenia - bez ankiety medycznej!

polisy wypadkowe

OptiMax

Zabezpiecz przyszłość swojej rodziny

OptiMAX jest terminowym ubez pieczeniem na życie, które zabezpiecza przed wypadkami (śmierć, inwalidztwo) oraz gwarantuje świadczenie w przypadku hospitalizacji i uszkodzeń ciała.

OptiMAX proponuje szeroki wachlarz ubezpieczeniowy przy bardzo atrakcyjnej składce. W przypadku dożycia na koniec umowy, OptiMAX przewiduje również wypłatę świadczenia odpowiadającego sumie ubezpieczenia. I tak, w każdej sytuacji klient ma gwarancję, że z OptiMAXem otrzyma świadczenie. Zawarcie umowy bez wypełniania Kwestionariusza medycznego !

ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Najlepsze zabezpieczenie kredytu

ProDomus

ProDomus jest prostym, przejrzystym oraz tańszym niż standardowe produkty, ubezpieczeniem, które zapewni spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy (ubezpieczenie główne) oraz inwalidztwa (opcja dodatkowa). Oferuje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w dowolnym momencie kredytowania (niezależnie od faktu czy kredytobiorca posiada czy też jest w trakcie zaciągania kredytu hipotecznego). Dodatkowo, osoby młode i niepalące otrzymają zniżkę składki.

pakiet medyczne

Pakiet świadczeń medycznych w placówkach medycznych na terenie całego kraju, dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta.